fbpx

גיבוש בחירת תמונות לסלון מודרני

הסלון המודרני אינו יכול להיות סלון מעוצב בסגנון המבוקש ללא נוכחות של תמונות. תמונות לסלון מודרני יכולות להיבחר בקלות רבה על ידי כל לקוח ולקוחה. הבעיה בבחירת תמונות היא שלא כל אחד יודע זאת, והוא ניגש למשימה ללא כל הכנה. התוצאה היא בחירת תמונות שלא מתאימות למתווה הבית, ובדיוק לשם כך גיבשנו עבורכם מספר צעדים מעשיים לבחירת תמונות לסלון מודרני. באמצעותם, כל אחד יוכל לבחור במהירות רבה תמונות שיתאימו באופן מדויק לביתו.

כל נושא בחירת התמונות מתחיל ממדידת מרחבי התלייה

מדידה מתבטאת הן בלקיחת ממד הגובה והן בלקיחת ממד הרוחב. כמו כן, מומלץ לשרטט בשרטוט עם קנה מידה את שמדדתם, ועל השרטוט לבצע חלוקה של כל קיר למרחבים אסימטריים, אשר בכל אחד מהם תתארח תמונה אחרת. כל תמונה תכיל את הממדים שלקחתם. כמובן שלא בכל מקום רצוי לתלות תמונה, אלא לגבש את המתווה על פי צרכים עיצוביים ופונקציונליים. לדוגמה, אם בקיר מסוים מתוכננת הצבת פסנתר, אל תבחרו תמונה שתכסה את הקיר כולו, אחרת חלקה יוסתר על ידי כלי מסיבי זה.

לאחר מכן, גבשו דעה על האופן בו מוצג הקיר בבית

בחנו את השפעה תאורת השמש על כל קיר. השוו להשפעה של התאורה המלאכותית בתוך הבית. בחנו באלו קירות נהנים הדיירים מעודף תאורה, ובאלו קיים מחסור בה. כך, תוכלו לדעת באיזה עיבוד תתגבש לה כל תמונה. למשל, עיבוד מבריק לקיר שבין כה וכה הוא מואר מאד תהיה פספוס של מטרת הצבת התמונות. גם בחירת תמונה כהה לקיר קודר לא תהווה את חוד החנית.

גיבוש סופי של בחירת תמונות לסלון מודרני

את גיבושה הסופי של בחירת תמונות לסלון מודרני עושים בחנות, סלון או גלריה בהן מוכרים תמונות לסלון מודרני. במקומות הללו ההתנהלות תהיה הרבה יותר קלה מבדרך כלל. היות וגם מדדתם את הקירות וגם אתם מבינים מהן תכונות התאורה שלהם, מציאת תמונות לסלון מודרני תהיה ממש כמו הרכבת פזל. כמובן שלבטים שיש לכם בנושא הבחירה ניתן להפנות לצייר, והוא יוכל לסייע לכם לבחור נכון ולגבש מתווה מנצח של תמונות לסלון מודרני עבור חדר האורחים שלכם.