fbpx

ביטול עסקה

ביטול עיסקת הרכישה
1. המשתמש רשאי לבטל עיסקה שביצע באתר ע”פ חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעת החברה.
2. ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס’ 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לאפשר גם ביטול תוך 14 יום מיום קבלת המוצר בתנאי שהמוצר יוחזר על חשבון הרוכש כשהוא במצב חדש, לאחר בדיקה ואישור של בית העסק הרוכש יהיה ראשי לקבל החזר כספי מלא לפי אמצעי התשלום שביצע את העיסקה. הכל בתיאום החזרת המוצר בפרטי ההתקשרות המופיעים באתר ו/או בתקנון זה.
3. תנאי הביטול הנזכרים לעיל לא יחולו על מוצרים ו/או פריטים אשר יוצרו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן שבס’ 14(ג)ד-טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן. אלא אם בית העסק לפנים משורת הדין יסכים לכך ובתנאיו, זאת במידה ויפורסמו מעת לעת באתר.
4. הביטול ייעשה באמצעות  מייל לחברה itay@itaymagen.com ו/או כל דרך אחרת שבעל האתר ייראה לנכון ויפרסם באתר.
5. במקרה של ביטול הזמנה לפי הכללים הנ”ל, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מבינהם ועל פי הדין. דמי הביטול יחויבו לשיקול דעת בעל האתר, לרוב מדיניות בעל האתר לא לחייב בגין דמי ביטול.
6. ביטול ההזמנה כפוף כי הלוקח יחזיר את המוצר לבית העסק על חשבונו באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש, תקין וללא שימוש כלל.
7. התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.
8. במידה וקיבלתם מוצר שהיה ניראה לכם שונה באתר עצמו במידותיו, בצבעו וכדומה, יש לפנות לבית העסק באופן מסודר ובכתב תוך 14 יום כאמור. לבית העסק השיקול הדעת הבלעדי באם לקבל את המוצר חזרה. עם זאת מומלץ לקרוא בתנאים הנוספים שבהמשך אודות המאמצים שבית העסק משתדל לעשות בכדי לשקף את המוצרים באתר כהוויתם במציאות למרות המגבלות הכרוכות בכך- צבע, פרופורציות ועוד.
9. במידה וקיבלתם מוצר שאתם חוששים שהוא פגום יש לפנות לבית העסק בכתב ולהעבירו לבית העסק וזאת לצורך בדיקה, מוצר שיימצא פגום, יתקבל עליו זיכוי מלא אך לא תקום עילה לפיצויים.
10. חוג ציור- ניתן לבטל את ההרשמה לאחר השיעור הראשון ולקבל החזר כספי עבור 9 השיעורים שנותרו.